pavėluotas mokėjimas


pavėluotas mokėjimas
pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai šios produkcijos pardavėjas įvykdė įstatymuose ir (ar) sutartyje jam nustatytas pareigas ir laiku negavo už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtinos pinigų sumos, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas nėra atsakingas už vėlavimą susimokėti. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. late payment; overdue payment vok. verspätete Zahlung, f; Zahlungsverzug, m rus. просроченный платеж pranc. paiement en retard, m; paiement tardif, m; retard de paiement, m ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcija susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pardavėjas susijęs terminasuž patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkėjas šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • pavėluotas mokėjimas — statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo laikotarpį už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, kai kreditorius įvykdė įstatymuose ir (ar)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Zahlungsverzug — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • late payment — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • overdue payment — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paiement en retard — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • paiement tardif — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • retard de paiement — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verspätete Zahlung — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • просроченный платеж — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą atsiskaityti už gautą žemės ūkio produkciją, kai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • late payment — pavėluotas mokėjimas statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Mokėjimas praleidus įstatymuose ar komercinėje sutartyje nustatytą mokėjimo laikotarpį už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, kai kreditorius įvykdė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)